Raportare continua

Eveniment Data
Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2021 28 februarie
Adunarea Generală a Acționarilor („AGA”) pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2021 In prima jumatate a lunii aprilie
Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 aprobat în prima jumătate a lunii aprilie
Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru al anului 2022 („Trimestrul I 2022”) 13 mai
Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022 („Semestrul I 2022”) 12 august
Publicarea Raportului Trimestrial aferent celui de al treilea trimestru al anului 2022 („Trimestrul III 2022”) 14 noiembrie
  • Inapoi