An 2011

An 2010

Convocator AGEA  05.08.2010

Propunere BVC 2010

Program investitii 2010

Raport cenzori

Raportul consiliului de administratie

Bilant 31.12.2009

Balanta sintetica la 31.12.2009

Declaratia administratorului Turism Lotus Felix

Note explicative bilant

Convocator AGA

Procura persoana juridica AGOA

Situatia capitalurilor LTF decembrie 2009

Situatia fluxurilor de numerar  lotus-decembrie 2009


Constituirea SC TURISM LOTUS FELIX SA

Studiu de fezabilitate pentru infiintarea si functionarea SC TURISM LOTUS SA

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3 - 1

Anexa 3 - 2

Anexa 3 - 3

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9